Steek de Corona maatregelen maar in je kont
Sexwerkers: de vergeten groep! Geen klanten, geen steun. Want dat is de overheid allemaal te ingewikkeld. Ondertussen dus geen brood op de plank en niemand die naar de dames van plezier omkijkt. Mia probeert er het beste van te maken maar heeft het ook niet gemakkelijk. Vandaag amuseert ze zich helemaal in haar eentje voor de camera, om zo toch nog een beetje contact te houden met het publiek en zichzelf een beetje te amuseren in deze barre tijd. De dildo die ze diep in haar kontje steekt symboliseert de maatregelen die men wat haar betreft in hun kont mogen steken. Een duidelijke, en o zo geile statement..... Enjoy! Sex workers: the forgotten group! No clients, no support. Because that is all too complicated for the government. In the meantime, no bread on the table and no one who looks back to the ladies with pleasure. Mia tries to make the best of it but it is not easy either. Today she is enjoying herself all by herself in front of the camera, in order to keep in touch with the audience a bit and to amuse herself a bit in these harsh times. The dildo that she puts deep in her ass symbolizes the measures that people are allowed to put in their ass as far as she is concerned. A clear, and oh so horny statement ..... Enjoy!